shockcup

01.05.2009 - Pravidla off road tech trialu pro rok 2009

Pravidla Off road tech trialu (dále jen pravidla) pro letošní ročník seriálu závodů doznaly podstatných změn. Všechny uvažované změny, o kterých jsme v průběhu loňského roku diskutovali se do pravidel nedostaly. Nejpodstatnějšími změnami pravidel je změna v organizaci závodu a způsobu hodnocení závodu. Oproti prvnímu ročníku se závody pojedou tzv. skupinovým způsobem. Při skupinovém způsobu organizace závodu absolvují posádky jedné třídy postupně jednotlivé sekce společně (viz článek 5 pravidel). Pořadí posádek pro první sekci bude losováno. Celkové pořadí v závodu nebude hodnoceno podle součtu trestných bodů ze všech sekcí závodu, ale podle bodů za pořadí v jednotlivých sekcích (viz článek 34 pravidel).
Další změnou je povolení minimálního věku řidiče 14 let pro třídu O1. V tomto případě však spolujezdec musí být osoba starší 18-ti let a vlastnit řidičské oprávnění pro dané vozidlo (viz články 2 a 6  pravidel). Pro případ technických potíží po přerušení jízdy v sekci komisařem (tzv. time out), bude pouze na výzvu komisaře umožněno členům posádky, pouze na výzvu komisaře, vystoupit z vozidla, aby posoudili technický stav vozidla (viz článek 20 pravidel). Posádku už může tvořit pouze řidič (viz články 2 a 6 pravidel). Pro všechna vozidla jsou zakázany pneumatiky traktorového vzoru (viz článek 63 pravidel).
Dále byla do pravidel přidána vyjimka pro vozidla, která nebudou splňovat některé technické předpisy pravidel (viz článek 64a pravidel) Tato vozidla se mohou závodu zúčastnit. Budou zařazena do tříd podle rozvoru, ale nebudou zahrnuta do losování pořadí posádek pro jízdu v sekci. V sekci pojedou vždy jako poslední. Jejich výsledek nebude započítáván do oficiálních výsledků závodu ani seriálu. Uvažujeme o tom, že pokud bude těchto vozidel více, otevřeme další novou, tzv. volnou třídu.

Copyright © 2010 AGENAS TEAM, autoklub v AČR
Webdesign: CUBE visioin