shockcup

27.01.2018 - Slovo prezidenta Autoklubu ČR

Prezident Autoklubu ČR

V Praze dne 23. ledna 2018

Vážení motorističtí přátelé,

dovolte, abych vás co nejsrdečněji pozdravil v novém roce 2018!

Věřím, že tento rok přinese našemu Autoklubu mnoho úspěchů v motoristickém sportu i ostatních jeho činnostech, ať jde o veteránské hnutí, karavaning či obecný motorismus.

Na začátek sportovní sezóny stále čekáme, počasí zatím nepřeje tradičním zimním disciplínám, a to ledové ploché dráze, ani motoskijöringu.

Chci se proto věnovat otázkám organizačním, kterým budeme v následujícím období čelit.

V prvé řadě se jedná o vztah ÚAMK a jeho prezidenta Oldřicha Vaníčka k Autoklubu ČR. Nemohli jste si nevšimnout mediální kampaně, kterou proti nám ÚAMK a pan Vaníček vedou. Naposledy se jednalo o reportáž v televizi NOVA večer 7. 1. 2018. Tato reportáž byla zjevně účelová a zavádějící. Uváděla celou řadu nepravdivých informací, a to jak ze strany redaktorky, tak ze strany osobně pana Vaníčka. Jistě, Autoklub nemá 200 tisíc členů, ale je otázkou, zda tolik členů opravdu má ÚAMK. Pokud ano, pak se ale jistě nejedná o 200 tisíc motoristických sportovců, ale jednoduše o lidi, kteří si třeba zakoupili předplatné jednoho z celorepublikových deníků a členství v ÚAMK k němu obdrželi jako nevyžádaný “bonus”. Dotace z MŠMT jsou ovšem určeny na sport a pro sportovce, a proto nelze přepočítávat celkový dotační příděl na celou členskou základnu ÚAMK, včetně drtivé většiny nesportovců. Držitelem sportovní autority v obou našich sportech je Autoklub ČR, a my ohledně členské základny nelžeme, nepodvádíme, o dotace žádáme a získáváme je poctivě na sportovní činnost a naše sportovce – a já jsem moc rád, že je to tak. Rejstřík sportovců, který má být ze zákona zaveden od července 2018, nakonec tyto debaty jednou provždy ukončí.

Osobně jsem z přístupu ÚAMK a pana Vaníčka velmi zklamán, a nechápu, co je důvodem jeho neustávajících útoků vůči Autoklubu na všech frontách, včetně té mediální. Po celý rok 2017 jsme ponechávali neustálé neodůvodněné výpady proti nám bez povšimnutí, ale nyní je jasné, že se proti nim budeme muset velmi důrazně ohradit v zájmu dobrého jména naší organizace.

Druhé téma, které nabývá v současné době důležitosti, je nový licenční systém Autoklubu. Připravujeme jednoduchý a pro všechny snadno pochopitelný a ovladatelný portál, na kterém bude možné jednoduše a na dálku, takříkajíc doma z obyváku, vyřídit licenci. Systém bude uveden do provozu od 1. 2. 2018. Sám nejsem úplně fanouškem novinek z oblasti informačních technologií, ale mohu všechny konzervativce uklidnit, že i pro mě je systém tak uživatelsky přívětivý, že jej zvládnu ovládat ☺. Proto prosím nebojte se této změny, která nás opět posune kupředu, neboť systém do budoucna rozšíříme o další prvky, jako přihlášky na podniky apod.

Těším se na novinky, které nám rok 2018 přinese, a těším se na další spolupráci s vámi.

Se srdečným pozdravem

Jan Šťovíček
prezident Autoklubu ČR 

Copyright © 2010 AGENAS TEAM, autoklub v AČR
Webdesign: CUBE visioin