shockcupAGENAS TEAM autoklub v AČR Javorník

pořadatel seriálu AGENAS CUP Mistrovství ČR v off road tech trialu
(bývalý seriál BIG SHOCK CUP)
spolupořadatel VELKÉ CENY MOHELNICE TRUCK TRIAL, MČR v truck trialu


 

autoklub

V této kapitole je Vám představen autoklub jako samostatný právní subjekt, jeho organizační struktura a logo autoklubu.


 

AGENAS TEAM autoklub v AČR

AGENAS TEAM autoklub v AČR je pobočný spolek zájemců o motoristické sporty offroadů a trucků v terénu.

AGENAS TEAM autoklub v AČR byl založen v roce 2003 jako spolek příznivců offroadů a závodní tým v off road trialu bez samostatné právní subjektivity. V roce 2010 se členové teamu rozhodli založit vlastní autoklub. Na ustavující členské schůzi dne 5. února 2010 byl založen a dne 9. února zaregistrován AGENAS TEAM autoklub v AČR jako samostatný právní subjekt.

AGENAS TEAM autoklub  v AČR je registován v Autoklubu České republiky (AČR) jako pobočný spolek pod registračním číslem 1697 a zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značku L51488. AGENAS TEAM autoklub v AČR jako pobočný spolek AČR je organizační jednotkou AČR. Právní osobnost pobočného spolku AČR je odvozena od právní osobnosti AČR. Pobočný společk AČR je povinnen řídit se příslušnými právními předpisy a Stanovami AČR.

AGENAS TEAM autoklub v AČR je právním nástupcem AGENAS TEAMu spolku příznivců Javorník a pokračovatelem jeho činnosti v organizování sportovních podniků v off road tech trialu a truck trialu. 

AGENAS TEAM autoklub v AČR - předmětem a cílem činnosti autoklubu je zejména:
- rozvoj motorismu jako celku, se zaměřením na off road tech trial a truck trial s přihlédnutím k otázce ochrany životního prostředí,
-
pořádání sportovních podniků a dalších akcí,
-
veřejně prospěšná činnost v příslušné oblasti motoristického a nemotorového sportu a dalších aktivit s tím souvisejících

kontaktní údaje
sídlo Smetanova 300, 790 70 Javorník
IČO 72060107
DIČ CZ72060107
bankovní spojení 242426848 / 0300
fax 584 440 678
e-mail info@agenas.cz
www www.agenasteam.cz

 

Orgány AGENAS TEAMu autoklubu v AČR Javorník

členská schůze autoklubu - je nejvyšším orgánem autoklubu. Členská schůze autoklubu je svolávána výborem autoklubu minimálně jedenkrát ročně.

výbor autoklubu - je řídícím článkem autoklubu. Výbor řídí činnost autoklubu mezi členskými schůzemi autoklubu a je odpovědný členské schůzi autoklubu.

předseda autoklubu - je statutárním orgánem autoklubu. Předseda autoklubu je volený členy výboru autoklubu.

pracovní komise při autoklubu

sportovní komise při autoklubu - je poradním a kontrolním orgánem. Ve své činnosti je nezávislá a zaměřuje se zejména na sportovní a organizační oblast off road tech trialu. Předkládá výboru autoklubu návrhy na úpravy Pravidel off road tech trialu. 

technická komise při autoklubu - je poradním a kontrolním orgánem. Ve své činnosti je nezávislá a zaměřuje se zejména na technickou a bezpečnostní oblast off road tech trialu. Předkládá výboru autoklubu návrhy na úpravy Pravidel off road tech trialu.

 

funkce jméno e-mail telefon fax
výbor autoklubu
předseda Oldřich Janků oldrich@janku.cz 777 200 454 584 440 678
člen David Janků david@janku.cz 777 170 275  
člen Tomáš Janků tomas@janku.cz 777 180 282  
sportovní komise při autoklubu
předseda Oldřich Janků oldrich@janku.cz 777 200 454 584 440 678
člen David Janků david@janku.cz 777 170 275  
člen Tomáš Janků tomas@janku.cz 777 180 282  
člen Aleš Koutecký      
člen Ing. Tomáš Pilát      
člen Tomáš Šemora      
člen Peter Viazanička      
technická komise při autoklubu
předseda Oldřich Janků oldrich@janku.cz 777 200 454 584 440 678
člen David Janků david@janku.cz 777 170 275  
člen Tomáš Janků tomas@janku.cz 777 180 282  
člen Vladimír Holan      
člen Peter Viazanička      

 

Logo AGENAS TEAMu autoklubu v AČR

Copyright © 2010 AGENAS TEAM, autoklub v AČR
Webdesign: CUBE visioin