shockcup


AGENAS TEAM
autoklub v AČR Javorník


 

pravidla off road tech trialu

Pravidla

off road tech trialu
19. aktualizace

 19. aktualizace byla schválena výborem AGENAS TEAM autoklubu v AČR Javorník dne 10. srpna 2019.
Aktualizovaná Pravidla off road tech trialu nabývají účinnost  od 12. srpna 2019.

19. aktualizace přináší úpravu odstavce 3 článku 2 Pravidel

(3) Členové posádky mohou být registrovaní v průběhu jednoho závodu pouze v jedné kategorii tříd. Řidič může být registrován v extra třídách pouze ve dvou posádkách jedné extra třídy, v jedné posádce jako řidič a v jedné posádce jako spolujezdec; ve volných třídách v jedné posádce jako řidič a v dalších posádkách jako spolujezdec. Spolujezdec může být registrován v extra třídách nejvýše pouze ve dvou posádkách jedné extra třídy jako spolujezdec, ve volných třídách může být registrován ve více posádkách volných tříd jako spolujezdec. 

Pravidla

off road tech trialu
18. aktualizace

 18. aktualizace byla schválena sportovní a technickou komisí při AGENAS TEAM autoklubu v AČR
Javorník dne 11. prosince 2017. Aktualizovaná Pravidla off road tech trialu nabývají účinnost
 od 12. prosince 2017. Více k 18. aktualizaci Pravidel naleznete v komentáři.

komentář  pravidla (pdf) pravidla (word)

Pokud se Vám soubor pdf neotevře, klikněte pravým tlačítkem myši na "pravidla (pdf)" a soubor uložte na disk.
Potom ho běžným způsobem otevřete. 

Platné znění pravidel off road tech trialu pro rok 2017...více

Platné znění pravidel off road tech trialu pro rok 2016...více

Platné znění pravidel off road tech trialu pro rok 2015...více

Platné znění pravidel off road tech trialu pro rok 2014...více

Platné znění pravidel off road tech trialu pro rok 2013...více

Platné znění pravidel off road tech trialu pro rok 2008 - 2012...více

Copyright © 2010 AGENAS TEAM, autoklub v AČR
Webdesign: CUBE visioin