shockcup


Komentář ke změnám v pravidlech pro rok 2016
 

Sportovní komise při AGENAS TEAM autoklubu v AČR Javorník schválila navrhované změny v pravidlech off road tech trialu pro rok 2016.  Pravidla byla doplněna zejména o poznatky z průběhu závodů v roce 2015. Aktualizace pravidel pro rok 2016 se týká pouze organizace závodů, v hodnocení se pro rok 2016 nic nemění.

Bylo uřesněno, jak budou sportovní komisaři postupovat v případě diskvalifikace posádky v sekci, pokud dojde k diskvalifikaci pro porušení technických předpisů. V tomto případě vozidlo přestalo být způsobilé pro účast v závodu a posádka bude dočasně vyloučena ze závodu. Na vozidle musí být provedena opětovná technická přejímka. Upřesnění pravidel se týká také návratu posádky do závodu  při dočasném vyloučení ze závodu.   

Pravidla nyní jednoznačně určují, v jakém pořadí bude posádka pokračovat v závodu. Do pravidel bylo doplněno i upřesnění posuzování dotyku s ohraničením sekce, kdy je posádka považována za součást vozidla. Stávající výklad pravidel byl tak promítnut do znění pravidel.

Dále byla dořešena otázka, jak se má postupovat při odmítnutí podpisu výsledku posádky v sekci. Pokud posádka odmítně potvrdit souhlas svým podpisem s výsledkem hodnocení jízdy v sekci, má možnost podat protest proti hodnocení. Pokud protest nebude podán, bude platit hodnocení sportovního komisaře.
Poslední změnou v pravidlech pro rok 2016 je úprava podmínek pro vyhlášení seriálu ve volných třídách. Pro další roky bude platit, že seriál v kategorii volných tříd bude vyhlášen za předpokladu, že v dané volné třídě absolvují minimálně tři posádky alespoň 2/3 z celkového počtu závodů, vypsaných pro daný rok.

Copyright © 2010 AGENAS TEAM, autoklub v AČR
Webdesign: CUBE visioin