shockcup

Komentář k aktualizaci Pravidel pro rok 2018

I pro letošní rok doznala Pravidla off road tech trialu změny. Sportovní komise při AGENAS TEAM autoklubu v AČR Javorník schválila 18. aktualizaci Pravidel, platnou od 12. prosince 2017, tedy pro rok 2018. Změny vycházejí z poznatků z uplynulé sezóny a zejména z aplikace 15., 16. a 17. aktualizace do praxe (uvedené aktualizace pro rok 2017 naleznete zde). 18. aktualizace přináší tři drobné změny, týkající se zrušení časového limitu pro jízdu v sekci, upřesnění samovolného spadnutí brankové tyče a rozšíření úplné diskvalifikace.

Časový limit pro jízdu v sekci, byl opětovně zaveden pro rok 2017. Sportovní komise došla k závěru, že časový limit pro jízdu v sekci se v uplynulém ročníku neosvěčil a proto schválila jeho definitivní zrušení. Tato změna se týká vypuštění textu stanovující časový limitu jízdy v sekci v článku 9, zrušení odst. 6 článku 19 a zrušení písm. b, odst. 2 článku 34. Čas jízdy v sekci bude nadále měřen a bude služit jako pomocná veličina pro hodnocení pořadí v sekci při rovnosti trestných bodů (viz článek 25 odst. 2).
Druhou změnou je upřesnění samovolného spadnutí brankové tyče.Ta to změna vyplynula opět z aplikace pravidel v praxi. Znamená to, že definujeme   dva způsoby samovolného spad-
     
  nutí brankové tyče a to bez dotyku a po dotyku vozidla s brankovou tyčí.
Pokud dojde k samovolnému spadnutí brankové tyče bez předchozího dotyku brankové tyče vozidlem, nic se neděje a posádkce nebudou přidělovány žádné trestné body. Pokud to situace dovolí, komisař brankovou tyč opět postaví a tato je platná pro další jízdu vozidla v sekci (viz článek 22). Pokud však dojde k dotyku brankové tyče vozidlem a následnému samovolnému spadnutí brankové tyče v dalším průběhu jízdy vozidla v sekci, je to považováno za shozenou brankovou tyč a bude hodnoceno 20 trestnými body. V tomto případě nebudou započítány trestné body za předchozí dotyk. Toto  ustanovení platí jak pro dotyk vozidla při průjezdu brankovým po-

lem tak pro dotyk brankové tyče při průjezdu vozidla mino brankového pole (viz článek 23 odst.3). Znamená to, že nově je definováno, dojde-li k následnému spadnutí brankové tyče, po předchozím dotyku vozidla, je jedno jestli branková tyč spadne před opuštěním brankového pole nebo po jeho opuštění obrysem vozidla. Takto spadnutá branková tyč je pro další jídu vozidla v sekci neplatná.
Třetí a poslední změnou je rozšíření úplné diskvalifikace, článek 35 osdt. 2 písm. b. Původní znění Pravidel definovalo úplnou diskvalifikaci pouze pro nesprávné označení vozidla startovními čísly. Nově je definována úplná diskvalifikace za vozidlo, které přestalo být způsobilé pro účast v závodu v průběhu jízdy v sekci. V tomto znění je obsaženo i nesprávné ozančení startovními čísly, protože v článku 8 je mimo jiné uvedeno, že pokud je vozidlo označeno nesprávným číslem je nezpůsobilé. Touto změnou je rozšířen důvod pro úplnou diskvalifikaci vozidla. Tato úprava navazuje na ustanovení článku 11 o dočasném vyloučení ze závodu. Kdy je vozidlo nezpůsobilé pro závod, kromě nedodržení technických předpisů (část pátá Pravidel) a bezpečnostních předpisů (část šestá Pravidel), je uvedeno v článcích 4 a 8 Pravidel.

Copyright © 2010 AGENAS TEAM, autoklub v AČR
Webdesign: CUBE visioin