Autoklub a jeho historie

AGENAS TEAM autoklub v AČR je pobočný spolek zájemců o motoristické sporty offroadů a trucků v terénu.

AGENAS TEAM autoklub v AČR byl založen v roce 2003 jako spolek příznivců offroadů a závodní tým v off road trialu bez samostatné právní subjektivity. V roce 2010 se členové teamu rozhodli založit vlastní autoklub. Na ustavující členské schůzi dne 5. února 2010 byl založen a dne 9. února zaregistrován AGENAS TEAM autoklub v AČR jako samostatný právní subjekt.

AGENAS TEAM autoklub  v AČR je registován v Autoklubu České republiky (AČR) jako pobočný spolek pod registračním číslem 1697 a zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značku L51488. AGENAS TEAM autoklub v AČR jako pobočný spolek AČR je organizační jednotkou AČR. Právní osobnost pobočného spolku AČR je odvozena od právní osobnosti AČR. Pobočný společk AČR je povinnen řídit se příslušnými právními předpisy a Stanovami AČR.

AGENAS TEAM autoklub v AČR je právním nástupcem AGENAS TEAMu spolku příznivců Javorník a pokračovatelem jeho činnosti v organizování sportovních podniků v off road tech trialu a truck trialu. 

AGENAS TEAM autoklub v AČR – předmětem a cílem činnosti autoklubu je zejména:
– rozvoj motorismu jako celku, se zaměřením na off road tech trial a truck trial s přihlédnutím k otázce ochrany životního prostředí,
– pořádání sportovních podniků a dalších akcí,
– veřejně prospěšná činnost v příslušné oblasti motoristického a nemotorového sportu a dalších aktivit s tím souvisejících

 

Orgány autoklubu

členská základna
klubové členství – členové mají právo volit a být voleni do orgánů AČR a AGENAS TEAMu autoklubu v AČR, hlasovat či jiným způsobem upraveným Stanovami AČR rozhodovat o činnosti AČR a AGENAS TEAMu autoklubu v AČR, tzv. „aktivní členství“.
klubové členství individuální –  individuální členové nemají právo volit a být voleni do orgánů AČR a AGENAS TEAMu autoklubu v AČR, hlasovat či jiným způsobem upraveným Stanovami AČR rozhodovat o činnosti AČR a AGENAS TEAMu autoklubu v AČR, nemají tzv. „aktivní členství“.

členská schůze autoklubu – je nejvyšším orgánem autoklubu. Členská schůze autoklubu je svolávána výborem autoklubu minimálně jedenkrát ročně.

výbor autoklubu – je řídícím článkem autoklubu. Výbor řídí činnost autoklubu mezi členskými schůzemi autoklubu a je odpovědný členské schůzi autoklubu.

předseda autoklubu – je statutárním orgánem autoklubu. Předseda autoklubu je volený členy výboru autoklubu.

Více o historii autoklubu naleznete zde.